Celní a spediční služby Česky English
Sped Art
Adresa: Podolská 401/50
147 00 Praha 4
Telefon: +420 266 712 876
+420 266 712 437
Mobil: +420 603 240 352
+420 603 833 570
Fax: +420 241 433 372
E-mail: spedart@spedart.cz

Zvětšit mapu

Intrastat

Intrastat je forma statistického hlášení, kterým se sleduje pohyb zboží mezi Českou republikou a jednotlivými členskými státy Evropské unie.

Zákonná povinnost vykazovat statistické hlášení Intrastat vzniká tehdy pokud objem dováženého, nebo vyváženého zboží přesáhne hodnotu 8.000.000,- Kč neboli tzv. asimilační práh.

Asimilační práh pro Intrastat se počítá zvlášť jak pro dovoz tak i pro vývoz zboží, a to v průběhu jednoho kalendářního roku.

V rámci statistického vykazování Intrastat nabízíme:

  • zajištění registrace na příslušném celním úřadě
  • zpracování podkladů a vyhotovení statistického hlášení
  • elektronické odeslání hlášení na server celní správy
  • vystavení a zaslání potvrzení o podání hlášení

Vlastníme veškerá povolení pro elektronickou komunikaci s celními úřady.

Zdarma poskytujeme konzultace k dané problematice.